agdrtv24 - twitteragdrtv24 - facebook

Panasonic przeznaczy 2000 euro na eko-edukację

2012-10-10 17:29:00

Rusza III edycja programu Eko-szkoła w Polsce. To zakrojony na szeroką skalę międzynarodowy projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, który powstał przy współpracy firmy Panasonic i pozarządowej Fundacji na Rzecz Edukacji Ekologicznej. Szkoły uczestniczące w Programie mają również możliwość wzięcia udziału w konkursie na „Eko-pamiętnik” i szansę na zdobycie 2000 euro dotacji na działania proekologiczne oraz sprzętu Panasonic.

Projekt Eko-szkoła umożliwia uczniom szkół podstawowych w wieku 6 - 11 lat naukę o zmianach klimatycznych oraz sposobach ochrony przyrody w ciekawy i interesujący sposób. Celem Programu Eko-szkoła jest kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego. W ramach programu Panasonic udostępnia uczestniczącym w Programie szkołom bezpłatne materiały edukacyjne dla uczniów oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Szkoły uczestniczące w Programie mają również możliwość wzięcia udziału w konkursie na „Eko-pamiętnik”. Konkurs składa się z trzech etapów: krajowego, europejskiego oraz światowego finału. Aby wziąć udział w krajowym etapie konkursu, dzieci wypełniają „Eko-pamiętniki własnymi przemyśleniami odnośnie ekologii i pomysłami na działania proekologiczne lub opisują i rysują to, czego nauczyły się podczas zajęć. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 uzupełnione „Eko- pamiętniki” do krajowego oddziału firmy Panasonic. Wyboru zwycięskich „Eko-pamiętników” dokonuje Komisja CSR krajowego oddziału firmy Panasonic.

Nagrodami dla szkół w konkursie na „Eko- pamiętnik” jest sprzęt marki Panasonic
Szkoła - Zwycięzca etapu europejskiego otrzymuje 2 000 euro na ekologiczne działania uzgodnione pomiędzy szkołą a firmą Panasonic Marketing Europe.

źródło: panasonic/agdrtv24.pl