agdrtv24 - twitteragdrtv24 - facebook
Polska przestaje być tylko zapleczem produkcyjnym AGD dla Europy Zachodniej

Polska przestaje być tylko zapleczem produkcyjnym AGD dla Europy Zachodniej

2016-11-14 07:43:02

Raport pt. „Polskie AGD ma głos” powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS Polska w październiku 2016 r. na zlecenie CECED Polska Związek Pracodawców AGD. Badanie jakościowe zostało przeprowadzone na grupie dziesięciu firm zrzeszonych w CECED. Były to wywiady pogłębione z osobami decyzyjnymi w tych przedsiębiorstwach.

Wnioski z badania podzielono na dwa obszary tematyczne:

 1. Obecna sytuacja branży AGD w Polsce w kontekście:
  • Produkcji
  • Preferencji polskich konsumentów
  • Kanałów dystrybucji, w tym sprzedaży on-line
  • Instrumentów i roli państwa we wspieraniu rozwoju branży
 2. Branża AGD - wyzwania w przyszłości.

Produkcja w Polsce - solidne podstawy do rozwoju branży AGD

Respondenci zgodnie podkreślali, że produkcja przede wszystkim dużego AGD w Polsce rozwija się dzięki: wykwalifikowanej kadrze, niższym niż w Europie Zachodniej kosztom pracy, korzystnemu usytuowaniu geograficznemu (szczególnie przy dostawach w obrębie Europy, co obniża koszty logistyczne) i strefom ekonomicznym, które oferują preferencyjne warunki dla inwestujących tam przedsiębiorstw. Podkreślano także, że dzięki powstającym centrom badawczo-rozwojowym firmy w Polsce mają dostęp do najnowszych technologii, a w ostatnich latach przeobraziły się z typowych montowni sprzętu w przedsiębiorstwa kreujące produkty i wprowadzające innowacje.

Preferencje polskich konsumentów

Wszyscy uczestnicy badania zwrócili uwagę, że cena sprzętu AGD przestaje już mieć kluczowe znaczenie. Konsumenci zdecydowanie stawiają na jakość i design. Polacy są też otwarci na wszelkie innowacje i nowinki techniczne - nie dziwi więc fakt, że technologie wykorzystywane w smartfonach przenoszone są na sprzęt AGD: panele dotykowe, czy możliwość spersonalizowania ustawień sprzętu staje się już standardem.

Raport pokazał też, że - w odróżnieniu od mieszkańców Europy Zachodniej - polscy konsumenci przywiązują mniejszą wagę do kwestii ekologii: poziom zużycia wody, czy klasa energetyczna to według respondentów kwestie, które w niedużym stopniu decydują o ostatecznym wyborze produktu. W odczuciu nabywców oszczędności finansowe w czasie użytkowania są na tyle nieduże, że nie uzasadniają wyższej ceny takiego sprzętu.

Pojawiły się też opinie, że przyszłość rynku AGD w Polsce wiąże się m.in. z rozwojem produktów premium. Wraz z bogaceniem się naszego społeczeństwa wzrasta zainteresowanie produktami z wyższej półki - zarówno jeśli chodzi o prestiż marki, jak też stopień zaawansowania technologicznego modelu.

Dystrybucja sprzętu AGD - szanse i bariery

Zapytani o kamienie milowe w rozwoju branży AGD, respondenci wymienili m.in. wejście do Polski zagranicznych sieci handlowych, głównie wielkopowierzchniowych. Ich pojawienie się zmieniło obraz rynku i przeniosło branżę na kolejny poziom rozwoju. Niestety, wraz z ekspansją tego kanału dystrybucji do klientów biznesowych i konsumentów, pojawiły się też negatywne zjawiska dla producentów AGD. Wzrosła m.in. presja związana z utrzymaniem cen, bo sieci handlowe wprowadzają swoje własne marki, lepiej eksponowane i promowane. Sieci dyktują też coraz ostrzejsze warunki i dobór asortymentu do swoich sklepów, a producenci mają często związane ręce, bo jeśli nie spełnią ich oczekiwań, to mogą stracić istotną część swojego kanału sprzedaży.

Barierą w sprzedaży w sieciach handlowych są często sami pracownicy - sprzedawcy obsługujący działy AGD nie zawsze mają pogłębioną wiedzę o asortymencie, więc nie są w stanie kompetentnie doradzić klientowi. Często bazują na wiedzy z gazetek promocyjnych, a głównym argumentem jest cena.

Natomiast wszyscy respondenci byli zdania, że sprzedaż online sprzętu AGD jest dużą szansą dla rozwoju branży. Podkreślali, że dla konsumentów zakup online jest wygodny i daje możliwość wyboru z szerszej palety produktów. Co więcej - kupujący młodszej generacji częściej szukają informacji o produktach w mediach społecznościowych czy na YouTube, podczas gdy strona www producenta jest dużo rzadziej przez nich odwiedzana. Stąd konieczność modyfikacji przez firmy z branży AGD dotychczas stosowanych działań marketingowych i budowania siły marki dwutorowo - zarówno w ramach tradycyjnej sieci sprzedaży, jak też w internecie.

Wyzwania dla branży AGD w przyszłości

Wśród głównych wyzwań uczestnicy badania często wymieniali te aspekty, którymi branża żyje już dziś:

 • Doskonalenie procesów produkcji - działania mające w rozsądny sposób godzić automatyzację produkcji z poziomem zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach; wskazywano także na rosnącą potrzebę ergonomiczności stanowisk pracy;
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników, zarówno producentów, jak też personelu obsługującego finalnych klientów czyli sprzedawców; 
 • Wyjście naprzeciw zmianom demograficznym, m.in. starzeniu się społeczeństwa - starsi pracownicy będą wymagali inaczej zorganizowanych stanowisk pracy;
 • Prace z zakresu innowacji - duży wkład mają tu już działające i powstające centra badawczo-rozwojowe;
 • Szersze wykorzystanie możliwości, które dają kanały sprzedaży online, także w zakresie promocji produktów i obsłudze posprzedażowej;
 • Polityka zarządzania elektroodpadami.

Wyniki badania zaprezentowano podczas debaty pod hasłem „Polskie AGD podbija Europę. Jak pozostać liderem, jakie stoją przed nami wyzwania?”, która odbyła się w dn. 10 listopada 2016 r. Jej celem było pokazanie specyfiki branży AGD w Polsce, ocena jej potencjału dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, a także przedstawienie wyzwań, z jakimi musi mierzyć się ten sektor, by utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu. Raport w formacie PDF dostępny jest na stronie www.cecedpolska.pl

źródło: cecedpolska/agdrtv24.pl

agdrtv24
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe