agdrtv24 - twitteragdrtv24 - facebookagdrtv24 - linkedin
Canon rozszerza funkcjonalność strumieniowego przesyłania wideo PTZ

Canon rozszerza funkcjonalność strumieniowego przesyłania wideo PTZ

SPRZĘT FOTOGRAFICZNY / Kamery / 2022-04-14 10:22:38

Canon Europe rozszerza funkcjonalność strumieniowego przesyłania wideo PTZ dzięki aktualizacji sterownika kamery internetowej i dwóm nowym protokołom: SRT i FreeD

Polecane sklepy

RTV Euro AGDMedia ExpertMedia MarktNEONET

Canon Europe informuje o możliwości pobrania nowego sterownika, zapewniającego płynną realizację wideokonferencji i transmisji strumieniowych w szkolnictwie wyższym, obiektach kultu religijnego i środowiskach zawodowych za pośrednictwem trzech kamer PTZ CR-N300, CR-N500 i CR-X300, oferujących niesamowitą jakość obrazu 4K i wszechstronną kompatybilność z siecią IP. Pan­de­mia stała się katalizatorem wymagań w zakresie wideokonferencji i transmisji strumieniowej, ponie­waż nigdy wcześniej tyle instytucji nie korzystało z łatwo dostępnych, wysokiej jakości rozwiązań do trans­mis­ji strumieniowej wideo. Canon wprowadza ponadto obsługę dwóch nowych protokołów w kamerach CR-N300 i CR-N500 – SRT[1] i FreeD[2] – zapewniając bezproblemową integrację z prostymi i ekonomicznymi roz­wiązaniami dla produkcji VR i AR, a także wysokiej jakości transmisję strumieniową przy minimalnym cza­sie przestoju.

Łatwa integracja i usprawniony przepływ pracy

Sterownik kamery internetowej Webcam Driver skutecznie łączy zdalne kamery PTZ produkcji Canon z kom­puterami PC zgodnymi z systemem Windows, umożliwiając im przesyłanie na żywo obrazu wysokiej jakości. Kamery PTZ można następnie zintegrować z takimi aplikacjami jak Microsoft Teams, Skype i Zoom, co dos­ko­nale sprawdza się w przypadku spotkań hybrydowych. Kamery nadają się również do zastosowania w ins­tytucjach edukacyjnych. Można ich używać do transmisji na żywo wykładów za pomocą Panopto w po­łą­czeniu z aplikacjami Lecture Capture do nagrywania i przesyłania strumieniowego wideo.

Oprogramowanie upraszcza strumieniową transmisję na żywo, automatycznie rozpoznając każdą kamerę Canon PTZ w sieci użytkownika – to ułatwia proces konfiguracji i umożliwia bezzwłoczne rozpoczęcie trans­misji strumieniowej. Możliwe jest ponadto zarejestrowanie i jednoczesne użytkowanie do pięciu kamer w kon­figuracji wielokrotnej – idealne rozwiązanie w takich sytuacjach, gdy wymagane jest użycie wielu kątów widzenia lub kamer w różnych pomieszczeniach, np. w domach modlitwy lub na wykładach z pokazami.Sterownik kamery internetowej umożliwia uzyskanie imponującej jakości obrazu i elastyczności. Za pomocą połączenia LAN użytkownicy mogą prowadzić wideokonferencje w rozdzielczości do 4K 30p, wykorzystując pełną rozdzielczość wyjściową kamer – bez ograniczeń odległości, które często występują w przypadku przewodów USB, co zapewnia elastyczność w rozmieszczaniu kamer. Ze względu na dopuszczalną długość przewodu przekraczającą 100 metrów połączenie LAN sprawdza się w większych obiektach, gdzie kamera PTZ znajduje się w większej odległości od sparowanego komputera.

Dwa nowe protokoły: SRT i FreeD

Zarówno CR-N500, jak i CR-N300 zostaną wyposażone w dwa nowe protokoły[3], dzięki którym użytkownicy będą mogli usprawnić przepływ pracy, a także podnieść poziom jakości treści. Po pobraniu protokół FreeD umożliwia przesyłanie informacji o parametrach kamery – takich jak zoom, ostrość, przysłona i pochylenie – do mechanizmu przetwarzania danych, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń śledzą­cych. Dzięki temu nadawcy i podmioty zajmujące się organizacją imprez mogą łatwo zintegrować kamery PTZ z przepływami pracy w technologiach AR i VR, zapewniając wysokiej jakości treści „wirtualne”. Zapewnia to łatwość łączenia obrazu rzeczywistego z grafiką komputerową podczas pracy z zielonym ekranem w przypadku programów informacyjnych, meteorologicznych i sportowych oraz relacji na żywo.
Protokół transmisji wideo Secure Reliable Transport (SRT) cieszy się dużą popularnością na rynku zdalnej pro­dukcji. Charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem szyfrowania danych i niezawodną transmisją sygnału wizyjnego. Zapewnia niezawodność i stabilność dzięki mechanizmowi retransmisji/odzyskiwania utraconych pakietów oraz stabilny przekaz wysokiej jakości obrazu wideo z niewielkimi opóźnieniami – nawet w środowiskach o niestabilnej przepływności, dzięki monitorowaniu warunków sieciowych i wysoce adaptacyjnemu systemowi buforowania. Wraz z systemem NDI® | HX[4]jest on szeroko stosowany do zdalnej produkcji na rynku nadawczym.

Podstawowe cechy sterownika Webcam Driver:

- łatwość konfiguracji kamery PTZ dla platform strumieniowej transmisji wideo,
- automatyczne wykrywanie kamer,
- możliwość zarejestrowania do pięciu kamer,
- wyjście 4K – do 4K 30p,łączność przewodowa na znaczne odległości dzięki interfejsowi LAN,
- zgodność z systemem operacyjnym Windows.

źródło: agdrtv24.pl

agdrtv24
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe