agdrtv24 - twitteragdrtv24 - facebookagdrtv24 - linkedin
Edukacja w chmurze - jakie korzyści przynosi nauczycielom i uczniom?

Edukacja w chmurze - jakie korzyści przynosi nauczycielom i uczniom?

INNE / Aplikacje / 2023-10-19 17:34:11

Cyfryzacja jest procesem, obejmującym coraz szerszą grupę docelową. W dobie ogromnych zmian, związanych z sytuacją społeczno-zdrowotną i polityczną na świecie tempa nabrała edukacja zdalna i związana z nią konieczność wprowadzenia sprawnie działającego, ujednoliconego modelu nauczania z pomocą narzędzi multimedialnych. Początki, choć wymuszone okazały się siłą napędową do rozwoju tej tematyki z korzyścią dla uczniów i nauczycieli. Sprawdź, czy edukacja w chmurze to sposób na ułatwienie komunikacji i zwiększenie możliwości w szkolnictwie.

Edukacja w chmurze - jak to działa?

Edukacja w chmurze jest sposobem na wykładanie i otrzymywanie wiedzy, wykorzystującym nowoczesne, starannie dopracowane systemy informatyczne. Proste w odbiorze platformy umożliwiają uczniom i nauczycielom przeniesienie wielu elementów codziennej edukacji do systemu informatycznego, działającego z użyciem stacjonarnych i mobilnych urządzeń. Dziś uczniowie mają dostęp do własnych laptopów, a nauczyciele do atrakcyjnych ofert, umożliwiających ich nabycie jak bon dla nauczyciela. Zwiększanie dostępu do nowoczesnych technologii wraz z ujednoliceniem działających w oświacie systemów sprawiają, że coraz częściej można korzystać z niezawodnych, wygodnych rozwiązań w przesyle danych oraz ich gromadzeniu.

Czy w szkołach potrzebny jest rozwój cyfryzacji?

Szkoły, które w wyniku pandemii zostały zamknięte, a edukacja odbywała się zdalnie nie były przygotowane na takie rozwiązanie. Dziś rozwój cyfryzacji, standaryzacja oraz uregulowania formalne pozwalają na co dzień korzystać w szkołach z osiągnięć techniki. Dzięki tym możliwościom uczniowie mogą korzystać z rozwiązań chmury:

  • brać udział w spotkaniach,
  • zapisywać pliki oraz
  • mieć dostęp do danych, które dotychczas gromadzone były w papierowych dziennikach.

Szkoła bardzo potrzebuje ciągłego rozwoju informatycznego, by umożliwić uczniom zwiększanie umiejętności w tej niezbędnej dziś strefie. Dzięki obyciu z rozwiązaniami technologicznymi uczniowie od najmłodszych lat będą mogli zwiększać swoje szanse na rynku pracy. Rozwój ten rzutuje również na organizacje szkolnictwa, które ma szansę stać się nowocześnie działającym mechanizmem, niezawodnym i prężnie funkcjonującym niezależnie od okoliczności politycznych.

Jakie korzyści z edukacji w chmurze?

Nauczyciele, którzy zyskują coraz łatwiejszy dostęp do osobistych urządzeń multimedialnych na potrzeby pracy łatwiej poruszają się po systemach ewidencji oraz oceniania uczniów. Dzięki nim zyskują sprawniejszy kontakt z uczniami oraz rodzicami, co znacznie ułatwia utrzymanie porządku w dokumentacji oddziałów. Nauczyciele mogą nieustannie rozwijać swoje umiejętności, co pozytywnie wpływa na ich znajomość technologii oraz umiejętność przekazywania tej wiedzy uczniom.

Dzięki tak nowoczesnym rozwiązaniom jak edukacja w chmurze usprawnia się każda godzina dydaktycznej pracy oraz dodatkowe czynności, związane z przygotowaniem zajęć, ocenianiem pracy ucznia czy też kontaktem z opiekunami. Dla uczniów edukacja w chmurze niesie realne korzyści w postaci zwiększania szans na bezbłędną znajomość obsługi urządzeń oraz zasad działania systemów, które umożliwiają naukę w chmurze. Uczniowie zyskują usystematyzowane i łatwo dostępne z każdego miejsca możliwości przechowywania danych, co wielokrotnie przedkłada się również na zmniejszenie obciążenia szkolnego tornistra. To korzyść dla rozwijającego się układu kostnego.

źródło: agdrtv24.pl

agdrtv24
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe