agdrtv24 - twitteragdrtv24 - facebookagdrtv24 - linkedin
Kiedy kupującemu przysługuje rękojmia?

Kiedy kupującemu przysługuje rękojmia?

SPRZĘT RTV / Smart home / 2024-04-03 09:51:03

Rękojmia bywa mylona z gwarancją. Choć jeden i drugi termin związany jest z dochodzeniem roszczeń w przypadku wady towaru, rękojmia regulowana jest przepisami prawa cywilnego, podczas gdy gwarancja to dodatkowe zobowiązanie podejmowane przez sprzedawcę lub producenta. Warto znać różnice między tymi dwoma pojęciami, aby w razie potrzeby umieć korzystać z przysługujących praw. Wiedza ta jest przydatna w świadomym podejmowaniu decyzji zakupowych.

Czym jest rękojmia?

Kodeks cywilny w art.556-576 określa prawo rękojmi, czyli odpowiedzialność i obowiązki sprzedawcy względem sprzedawanego towaru. Jeśli po dokonaniu zakupu, ale przed upływem ustawowo określonego terminu,  klient zauważy wadliwość produktu, ma prawo dochodzić roszczeń do wymiany, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia umowy i zwrotu pieniędzy. Wady mogą być fizyczne, czyli wynikające z niezgodności rzeczy nabytej z umową lub zapewnieniami osoby sprzedającej. Rzadziej występują wady prawne. 

Jakie są główne założenia rękojmi?

Ustawa o prawach konsumenta określa główne założenia rękojmi. Według których reklamacji podlega towar, który:

 • Jest niepełny,
 • nie ma właściwości, które powinien posiadać, jest niezgodny z opisem i celem przeznaczenia np. ekspres do kawy, który nie parzy kawy, 
 • nie spełnia funkcji, o których sprzedawca zapewniał, czyli np. zakupiony zegarek miał nie tylko odmierzać czas, ale też być wodoodporny według osoby sprzedającej, a nie jest,
 • jest obciążony wadami prawnymi - sprzedano przedmioty, do których sprzedawca nie był uprawniony – stanowiły własność osoby trzeciej, albo były obciążone prawem osoby trzeciej. Przykładem może tu być brak odpowiednich dokumentów, podejrzenie, że zakupiony telefon pochodził z kradzieży. Zakres obejmuje również ograniczanie w korzystaniu i rozporządzaniu rzeczami wynikające z sądowych decyzji i rozporządzeń, 
 • nie nadaje się do celu, w którym został nabyty, o którym sprzedawca był poinformowany i nie wyraził zastrzeżeń. 

Istotny jest również fakt, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktu, nawet jeśli nie był ich świadomy w momencie sprzedaży. 

Wadliwość towaru a obowiązki sprzedawcy

Reklamacja na podstawie rękojmi może polegać na:

 • Naprawie przedmiotu,
 • wymianie produktu na nowy – Sprzedawca może odmówić w przypadku gdy przedmiot lub części do niego nie są już produkowane, a także wówczas, gdy wymiana przekracza koszt naprawy, 
 • obniżeniu ceny – jeśli wady ograniczają, ale nie wyłączają całkowicie możliwości użytkowania produktu, klient może zażądać zmniejszania kwoty zakupu,
 • odstąpieniu od umowy – jeśli powyższe możliwości zostały wyczerpane i nie satysfakcjonują klienta, a wada jest znaczna, można rozwiązać umowę i odzyskać pieniądze za zakup.

Terminy reklamacji – jaki jest czas na zgłoszenie wady?

Zgłoszenie wady musi odbyć się w określonym przez kodeks cywilny terminie, którego bieg rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Na wykrycie ewentualnych wad przedmiotów klient ma 2 lata. W przypadku nieruchomości jest to 5 lat. Jeśli sprzedawane są towary używane, prawo obowiązku sprzedawcy związane z rękojmią wynosi  minimalnie rok – dokładny czas na reklamację musi być uwzględniony w umowie sprzedaży. 

Wyłączenie rękojmi jest możliwe, gdy sprzedawany produkt zostaje przeceniony w wyniku niekompletności lub wad, które klient zna w czasie zakupu i zgadza się na tego typu transakcję. 

Warto poznać opinie na temat rzetelności firm, które zajmują się sprzedażą, szczególnie gdy szuka się zatrudnienia w handlu i chce znaleźć dobrego pracodawcę. Dostępne są tutaj: https://www.gowork.pl/opinie/pozostale-sprzedaz-detaliczna;kat.

źródło: agdrtv24.pl

agdrtv24
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe